Prosty sposób na rozwiązanie w skomplikowanej tematyce zarządzania siecią sprzedaży


Doskonale wiadomo, że w momencie w którym zarządzane przez nas przedsiębiorstwo rozrasta się o sieć filii, nowych sklepów (które na potrzeby tego tekstu warto jest przyjąć jako przykład), czy kolejnych partnerów pod naszą opieką, pojawiają się z wolna także coraz bardziej rażące problemy z zawiadywaniem całością naszego biznesu. Im więcej pojedynczych „cegiełek” musimy uwzględnić w naszym planie działania, tym bardziej jest on narażony na problemy z koordynacją i zarządzaniem, których nie rozwiąże na pozór oczywiste zatrudnienie większej liczby pracowników. Nie jest ono zarazem w żadnym wypadku złym rozwiązaniem. Zdecydowanie nie, stanowi wręcz konieczność. Jest jedynie obciążone nieadekwatnym diagnozowaniem problemu.
[…]